Magazyny logistyczne i ich rola

0
1461
magazyn wynajem

Aby zdefiniować magazyny logistyczne, musimy najpierw zrozumieć znaczenie samej logistyki. Najprościej mówiąc, logistykę można zdefiniować jako szczegółowe planowanie, organizację, zarządzanie i realizację złożonych operacji. W wielu branżach, w tym w magazynowaniu, logistyka obejmuje również przepływ zarówno towarów fizycznych, jak i informacji. Możesz podjąć wynajem magazynu. Magazyny na wynajem są dostępne niemalże wszędzie.

Logistyka magazynowa obejmuje zatem wszystkie różnorodne, złożone czynniki – organizację, ruchy i zarządzanie – związane z magazynowaniem. Obejmuje to przepływ (wysyłkę i odbiór) fizycznego inwentarza, a także bardziej abstrakcyjnych towarów, w tym informacji i czasu.

Logistyka magazynowa może również obejmować wszystko, od zwalczania szkodników w magazynach, przez obsługę uszkodzonych towarów, przez politykę bezpieczeństwa, zarządzanie zasobami ludzkimi, po zwroty od klientów. Innymi słowy, logistyka magazynowa obejmuje wszystkie zasady, procedury i narzędzia organizacyjne niezbędne do zapewnienia płynnego przebiegu operacji magazynowych.

Wyzwania logistyki magazynowej

Typowe wyzwania związane z logistyką magazynową dotyczą organizacji: Mówiąc wprost, jak uzyskać szczegółową kontrolę nad czymś tak dużym jak magazyn?

Musisz być w stanie wskazać dokładną lokalizację określonej pozycji zapasów, palety, na której znajdowała się prawdopodobnie przeterminowana żywność lub ciężarówki, która wysłała przedmiot uszkodzony podczas transportu. Te kontrole mają kluczowe znaczenie dla sprawnego działania i zdrowych przychodów, a jednak bez specjalistycznych narzędzi są prawie niemożliwe do osiągnięcia.

Wyzwania związane z magazynami sięgają jeszcze głębiej niż te bezpośrednie obawy i obejmują między innymi zarządzanie zapasami, zarządzanie łańcuchem dostaw, kontrolę kosztów, zasoby ludzkie, zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwo. Jak więc osiągnąć wystarczającą elastyczność, aby pozostać konkurencyjnym, przy jednoczesnym utrzymaniu odpowiedniej oferty, aby zadowolić klientów, przy jednoczesnym sprawowaniu wystarczającej kontroli w celu ochrony swoich przychodów? To pytania, przed którymi stoją dziś magazyny logistyczne.

Korzyści z logistyki magazynowej

Zaleta kontrolowanej logistyki magazynowej jest prosta – zwiększone przychody.

Pomyśl o tym w ten sposób: Gdy operacje magazynowe przebiegają płynnie, zapasy są odpowiednio rozliczane, właściwy towar jest wysyłany we właściwym czasie, zapasy są uzupełniane w razie potrzeby, pojawia się mniej błędów kompletacji, a wszyscy ludzie, procesy i systemy upadają tak, jak powinny, magazyn działa wydajniej. Jest mniej błędów i mniej problemów, a to oznacza maksymalizację przychodów.

Wdrażając solidny system do kontroli logistyki magazynowej:

  • Zapewnij dokładne liczenie zapasów w czasie rzeczywistym: dowiedz się, ile masz zapasów i jaka jest ich konkretna lokalizacja w magazynie.
  • Zmniejszenie zwrotów: Dokładne spojrzenie na ekwipunek oznacza wysłanie właściwego przedmiotu za pierwszym razem.
  • Automatyczne uzupełnianie zapasów: nie czekaj, aż skończą się (lub prawie wyczerpią) zapasy, aby zamówić więcej; pozwól, aby Twój system automatycznie uzupełniał zapasy, gdy poziom zapasów spadnie.

Maksymalizacja powierzchni magazynowej

Niektóre systemy automatyzują procedury magazynowe (np. rotację zapasów i kompletację), co oznacza, że ​​będziesz potrzebować mniej miejsca dla pracowników, co z kolei oznacza maksymalizację powierzchni magazynowej, aby przechowywać więcej zapasów.

Inne korzyści obejmują lepsze planowanie popytu, lepszą widoczność i przejrzystość, identyfikowalność zapasów, mniej błędów kompletacji, zoptymalizowane procesy, wydajną alokację pracy i lepszą obsługę klienta – czynniki, które sprowadzają się do zmniejszenia kosztów operacyjnych i większych przychodów.

Czynniki magazynowe wpływają na logistykę magazynową

Bez wątpienia sprawny system może przekształcić Twoje działania i zoptymalizować logistykę. Ale narzędzie programowe, bez względu na jego moc, może posunąć się tylko do błędu ludzkiego. W rzeczywistych warunkach względy magazynowe mają duży wpływ na logistykę.

Twoi kierownicy magazynu i do pewnego stopnia wszyscy zaangażowani pracownicy muszą być dobrze przeszkoleni w zakresie obsługi Twojego sprzętu. Twój transport oraz powiązani kontrahenci i dostawcy muszą koordynować działania logistyczne. Wszelkie zmiany w magazynie – nowe regały, zaktualizowana organizacja itp. – muszą być uwzględnione w systemie, w przeciwnym razie problemy szybko się pojawią.

Logistyka magazynowa nie jest statyczna. Zmieniają się wraz z twoimi fizycznymi potrzebami, twoimi zapasami, twoimi pracownikami i innymi czynnikami, którymi rządzą. Ostatecznie, chociaż możesz wdrożyć narzędzia i procedury pomagające zarządzać i kontrolować logistykę magazynową, płynne operacje zależą od czujności, odpowiedniego szkolenia i zmieniających się zasad.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here