Czy posiadając firmę z busami towarowymi trzeba posiadać licencję?

0
1106
fot. Pixabay.com

Chcesz założyć firmę transportową, której flota będzie składała się wyłącznie z samochodów dostawczych do 3,5 t, które wchodzą w skład kategorii B i zastanawiasz się, czy licencja transportowa to jedna z rzeczy, którą musisz posiadać? Odpowiedź na to pytanie zależy tak naprawdę od momentu, w którym planujesz rozpocząć swoją działalność w tej branży.

Licencja transportowa nie była wymagana dla firm, których działalność transportowa wykonywana była pojazdami lub zespołami pojazdów, których łączna masa całkowita nie przekraczała 3,5 t, jednak 31 lipca 2020 roku Unia Europejska opublikowała nowe przepisy, zwane pakietem mobilności. Wprowadzają one szereg zmian, których celem jest zatarcie konkurencyjności pomiędzy firmami w państwach położonych na wschodzie Unii Europejskiej, a także zapewnienie lepszych warunków osobom, które podjęły pracę jako kierowca w transporcie międzynarodowym w firmach z busami towarowymi. Zgodnie z nowym Rozporządzeniem od 22.05.2022 roku licencja na transport towarów będzie wymagana dla samochodów dostawczych już od 2,5 t.

Jak zdobyć licencję transportową?

Jeżeli planujesz zająć się międzynarodowym transportem towarów, musisz uzyskać licencję wspólnotową dotyczącą międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy. Aby jednak uzyskać licencję wspólnotową, musisz posiadać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Z kolei, aby ubiegać się o zezwolenie, musisz mieć certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym rzeczy lub osób. Jest to jedynie część dokumentów, jakie musisz skompletować. Jednak ze względu na czas, jaki wiąże się z ich uzyskaniem, zostały one wyszczególnione w tym akapicie. 

fot. Pixabay.com

Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym rzeczy lub osób

Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym rzeczy lub osób wiąże się egzaminem podzielonym na 8 bloków tematycznych. Z egzaminu można uzyskać zwolnienie całkowite lub częściowe jeżeli posiadasz dokument potwierdzający zdobytą wiedzę. Jest dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem do dyplomu, lub dokument potwierdzający ukończenie studiów podyplomowych. Koszt za wydanie certyfikatu wynosi 300 zł lub 500zł. Aby przystąpić do egzaminu, musisz zarejestrować się na 14 dni przed datą egzaminu. Natomiast na certyfikat będziesz czekał 28 dni od daty egzaminu.

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

W celu uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego musisz do odpowiedniego starostwa powiatowego złożyć kilka dokumentów. W tym: wniosek, certyfikat kompetencji zawodowych. Dokument, który potwierdzi twoją zdolność finansową. Dodatkowo potrzebujesz oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej, oświadczenie przedsiębiorcy stwierdzające spełnienie wymagań określonych w przepisach w stosunku do zatrudnionych, zaświadczenie o niekaralności oraz dowód uiszczenia opłaty. Wysokość opłaty zależy od liczby samochodów, które zgłosisz we wniosku oraz dla których udokumentujesz zdolność finansową. Za zezwolenie zapłacisz 1000 zł. Natomiast za każdy pojazd doliczyć musisz po 100 zł oraz po 10 zł za wypis z zezwolenia. Wydanie zezwolenia nie powinno zająć dłużej niż miesiąc. Jednak w przypadku gdyby miało to zająć dłużej, urząd powiadomi cię o tym. 

fot. Pixabay.com

Licencja wspólnotowa dotycząca międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy

Mając zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wystarczy złożyć w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego wniosek o wydanie licencji na transport towarów. Jeżeli zezwolenie nie zostało wydane przez GITD, do wniosku załącza się część dokumentów, które złożyłeś, ubiegając się o zezwolenie. Opłata za wydanie licencji jest dość wysoka. W zależności od okresu, na jaki zostanie wydana wynosi 4000zł + 440 zł za każdy wypis w przypadku licencji wydawanej na 5 lat. Ewentualnie koszt może wynieść 8000 zł + 880 zł za każdy wypis, jeżeli licencja ma zostać wydana na okres powyżej 5 lat jednak nie więcej niż 10 lat. Na licencję transportową również będziesz oczekiwał miesiąc czasu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here